Tương phản sắc xanh ấn tượng với các sắc màu đá

Màu xanh pha tím đậm tạo chiều sâu và năng lượng cho màu đá tự nhiên.