Tiếp sinh lực cho màu ghi lạnh bằng sắc đỏ rực lửa

Tạo sự tương phản màu sắc đầy ấn tượng giữa hai không gian liền kề.