Thêm kịch tính cho màu tím tử đinh hương nhạt với sắc tím đậm

Tạo sự thú vị cho những bức tường tím tử đinh hương nhạt với tiêu điểm màu tím sẫm.