Thêm hiệu ứng cho phòng trẻ em với màu xanh nõn chuối

Hãy thả sức nghịch ngợm với màu sắc và hình khối sử dụng cho một phòng trẻ em.