Thêm những điểm nhấn cho một gian bếp phong cách

Những chiếc giá màu xanh lá cây đặt trên nền nhà màu kem thêm hiệu ứng cho phòng bếp.

Fetching the data, plz wait..