Thêm điểm nhấn vàng chanh chói lọi vào gam trầm của ghi sẫm

Điểm tô cho màu ghi đá lạnh bằng vẻ sắc nét của màu vàng chanh.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...