Tập huấn cho cơ quan chức năng các địa phương

Tập huấn cho cơ quan chức năng các địa phương

5. Tập huấn cho cơ quan chức năng các địa phương

Để tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, Phòng Bảo vệ thương hiệu của AkzoNobel thường xuyên tổ chức và tham gia các buổi tập huấn cho cơ quan chức năng các địa phương 

Các buổi tập huấn sẽ tập trung vào việc giúp các cán bộ thực thi pháp luật dễ dàng nhận biết, phân biệt được các sản phẩm giả mạo, xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu đã được bảo hộ của AkzoNobel từ đó dễ dàng hơn trong việc xử lý các vụ việc vi phạm.

taphuan
taphuan
taphuan
taphuan

Tập huấn cho cơ quan thực thi pháp luật các địa phương

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...