Tạo vẻ thô mộc với các màu trung tính ấm

Dùng sơn màu kem ấm trên chất liệu gạch để tạo vẻ thô mộc, nhẹ nhàng.