Tạo kịch tính với các bức tường màu ghi đen

Màu xanh um gợi nên vẻ hiện đại khi phối cùng ghi đậm.

Fetching the data, plz wait..