Tạo cá tính phong cách Gô-tích cho các màu phấn nhạt bằng màu đen

Sử dụng màu tương phản mạnh để tạo cá tính cho các màu phấn nhạt.