Tạo bất ngờ cho lối vào nhà bằng màu vàng

Sơn tiền sảnh từ sàn lên đến tận trần bằng một sắc vàng tươi mát.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...