Tăng sức sống cho phòng làm việc với sắc màu tím

Tạo tiêu điểm với hai sắc thái khác nhau của màu tím trên cùng một bức tường.