Tăng sức sống cho phòng làm việc với sắc màu tím

Tạo tiêu điểm với hai sắc thái khác nhau của màu tím trên cùng một bức tường.

Fetching the data, plz wait..