Tăng chiều sâu của những giá đồ trong hốc tường

Sử dụng các sắc độ tông màu để biến các giá đồ thành tiêu điểm của một căn phòng.