Sử dụng những tương phản tạo sự hấp dẫn cho căn phòng

Bổ sung năng lượng cho một nền tường vàng dịu với những tương phản tươi sáng.