Sử dụng một sắc trắng ngà tươi mát

tăng cường ánh sáng tự nhiên của một căn phòng với màu trắng ngọc trai tinh khiết.