Sử dụng màu trắng tinh tế để tạo không gian tràn ngập ánh sáng

Lựa chọn màu trắng tinh tế để mang ánh sáng tự nhiên ngập tràn phòng khách.