Sử dụng màu mận đậm để tạo sự trang nhã mang tính thời đại

Sử dụng sắc tím đậm làm nổi bật đại sảnh chính dẫn vào nhà.