Sử dụng màu ghi nhạt để làm nổi bật màu trắng kem

Tạo vẻ lãng mạn bằng cách phối màu ghi ấm áp với màu trắng dịu dàng.