Sử dụng gam màu trung tính nhạt cho ta một phòng ngủ bình yên

Pha các sắc thái nhẹ nhàng của màu kem và váng sữa để tạo cảm giác yên tĩnh.

Fetching the data, plz wait..