Phối xanh lá rực rỡ với xanh mòng két tươi

Tạo thông điệp với những bức tường xanh lá đậm và sàn nhà xanh mòng két.