Sử dụng màu tối thiểu để đạt hiệu ứng tối đa

Chỉ một nét phớt hồng sẽ tạo một thông điệp táo bạo trong khu vực phòng khách này.