Làm sống động sắc ghi xám với màu xanh lá tương phản

Truyền năng lượng cho màu ghi tiện dụng với những vệt màu xanh lá sống động.