KỸ NĂNG TƯ VẤN SẢN PHẨM

Khóa học được thiết để trang bị kiến thức mang tính áp dụng cao để sau khóa học, học viên có đủ kiến thức để áp dụng vào việc tư vấn sản phẩm đến khách hàng một cách hiệu quả. Khóa học gồm 2 phần chính:

HỆ THỐNG SƠN CHO BỀ MẶT HỒ VỮA

Tìm hiểu các kiến thức:

  • Đặc điểm & yêu cầu từ hồ vữa
  • Các giải pháp tư vấn hệ thống sơn

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SƠN NHÀ

Tìm hiểu cách ước tính:

  • Chi phí sơn nhà
  • Tối ưu hóa chi phí

Lưu ý: Chúng tôi sẽ xác nhận bài kiểm tra của quý khách trong vòng 7 ngày, nếu kết quả chính xác >80%, bạn sẽ được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học online từ Học Viện Đào Tạo Dulux

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...