Khơi nguồn cảm hứng với màu xanh chàm ấn tượng

Những vòng tròn xanh da trời tương phản trên bức tường màu chàm tạo nên sức sống.