Kết hợp nó với một trần nhà chủ đạo sáng màu

Làm sáng không gian bằng cách sử dụng tông màu mù tạc cho trần tiền sảnh.