Giới thiệu nhóm về xu hướng màu sắc

Hãy gặp nhóm chuyên gia thiết kế màu sắc của chúng tôi.

Nhóm dự báo xu hướng màu sắc của chúng tôi, Trung tâm Nghiên cứu Màu sắc & Nghệ thuật Toàn cầu làm việc ở ngay trụ sở của Dulux. Từ năm 1992, Trung tâm Nghiên cứu Màu sắc & Nghệ thuật đã phát triển các khái niệm màu sắc và xác định xu hướng màu cho AkzoNobel.

Niềm đam mê của nhóm với màu sắc, con mắt thẩm mỹ và khả năng thiết kế nhạy bén đã giúp họ dự đoán màu sắc nào sẽ trở thành xu hướng trong tương lai. Mỗi năm, nhóm làm việc với các chuyên gia cả trong và ngoài nước để đưa ra dự đoán về năm xu hướng màu sắc và bảng màu kèm theo cho năm tới. Thực tế, Trung tâm Nghiên cứu Màu sắc & Nghệ thuật đã tư vấn cho tất cả các xu hướng và bảng màu mà bạn tìm thấy trên trang web này.

Sử dụng kiến thức về màu sắc của mình để truyền cảm hứng, tư vấn và thiết kế cho [insert brand here], Trung tâm Nghiên cứu Màu sắc & Nghệ thuật Toàn cầu có rất nhiều công cụ giúp bạn đưa ra các lựa chọn về màu sắc, từ những bức ảnh đầy cảm hứng đến những tập quảng cáo trong cửa hàng và các bảng màu hình quạt.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...