Đi trước thời đại với màu hồng ngọt ngào và ghi lạnh.

Màu ghi lạnh bóng mang một vẻ hiện đại với những điểm nhấn màu hồng ngọt ngào.