Cân bằng màu xanh dương tâm trạng với màu vàng nhạt

Kết hợp màu xanh dương chàm với vàng nhạt để tạo tương phản và ánh sáng.