Cân bằng màu xanh dương tâm trạng với màu vàng nhạt

Kết hợp màu xanh dương chàm với vàng nhạt để tạo tương phản và ánh sáng.

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...