Cam rực lửa phô trương cùng ca cao nhạt

Sử dụng màu nâu ca cao ấm áp để làm dịu sự xum xuê của màu quýt chín.