Bổ sung những điểm sáng xanh lá cho màu ghi đá mát mắt

Sử dụng các màu sắc của thiên nhiên để tạo không gian yên tĩnh cho đại sảnh.

Fetching the data, plz wait..